1. Wszystkie PRZEPISY, TEKSTY oraz ZDJĘCIA umieszczone na Stronie internetowej www.karolinaniegotuje.pl, stanowią przedmiot praw autorskich Administratora witryny.

  2. Administratorem witryny jest: Karolina Włodarczyk, zamieszkała pod adresem ul. Toruńska 52/26, 03-226 Warszawa, nr NIP: 524 249 13 46.

  3. Administrator nie godzi się na kopiowanie tychże treści w całości lub w części, bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

  4. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie treści udostępnionych przez Administratora na jego stronie stanowi naruszenie przepisów prawa autorskiego i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Administrator może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  5. Wszelkie kwestie związane z prawami autorskimi regulowane są przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).